Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt
v. 44
6 13:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Ljuständning till minne.
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 45
14 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Ruth Frisell.
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 46
21 11:00 Gemensam gudstjänst
Immanuelskyrkan
Gemensam gudstjänst med Korskyrkan och Vineyard.
Spara i din kalender
v. 47
28 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt

immanuelnorrk-sidfot.png