Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt
v. 09
1 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Åke Jansson.
Bråvikskören.
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 10
7 14:00 Församlingens årsmöte
Immanuelskyrkan
Spara i din kalender
8 13:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Per Jennervall och Åke Jansson.
Bengt-Göran Sköld, orgelmusik.
Spara i din kalender
v. 11
15 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Besök av Hope Bizimungu och insamling till Pastors- och diakonutbildningen
Spara i din kalender
v. 12
22 13:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
v. 13
29 13:00 Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2020 Bläddra en månad framåt

immanuelnorrk-sidfot.png