Immanuelskyrkans församling
Januari 2023

v. 52
1 13:00 Nattvardsgudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall. Bengt-Göran Sköld, orgelmusik.
Servering.
v. 01
8 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Servering
v. 02
14 16:00 Konsert
Immanuelskyrkan
Olle Persson, sång och Mats Jansson, piano.
15 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Olle Persson, sång och Mats Jansson, piano och orgel.
Servering.
v. 03
18 on 18:30 Ekumenisk bönegudstjänst
Pingstkyrkan
20 fr 20:00 Ekumenisk bön och lovsångsmässa
Matteus kyrka
21 16:00 Orgelkonsert
Immanuelskyrkan
David Löfgren.
22 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Pär Sandstedt. Elisabeth Gustavsson, flöjt.
Servering.
v. 04
29 13:00 Nattvardsgudstjänst i Taizéanda
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Servering.