Immanuelskyrkans församling
Juni 2022

v. 22
5 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Kyrkkaffe.
v. 23
12 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Göran Bjarnegård. Kersti Lago.
Kyrkkaffe.
Gemensam gudstjänst med Centrumkyrkan
v. 24
19 11:00 Gudstjänst på Centrumkyrkans innergård
Centrumkyrkan
Lisa Danell. Fam.Ozolini/Jazzgrupp.
Kyrkkaffe.
Gemensam gudstjänst med Immanuelskyrkan
v. 25
26 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Eva Gudmundson. Lena Lindström, blockflöjt.
Gudstjänst tillsammans med Centrumkyrkan