Immanuelskyrkans församling
November 2021

v. 44
6 13:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Ljuständning till minne.
Kyrkkaffe.
v. 45
14 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Ruth Frisell.
Kyrkkaffe.
v. 46
21 11:00 Gemensam gudstjänst
Immanuelskyrkan
Gemensam gudstjänst med Korskyrkan och Vineyard.
v. 47
28 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall
Kyrkkaffe.