Immanuelskyrkans församling
September 2021

v. 35
5 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Kathi Bläser.
Pernilla Andersson, sång.
kyrkkaffe
v. 36
12 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Cattrin Wigge, sång.
Kyrkkaffe.
v. 37
17 fr 19:00 Evangelistkvartetten
Immanuelskyrkan
Ingen entréavgift - kollekt
samarr: Centrumkyrkan, Immanuelskyrkan Vidablickskyrkan, Åbylundskyrkan.
19 13:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Höstgåvan.
Kyrkkaffe.
v. 38
24 fr 20:00 Ändring p.g.a sjukdom inga Sånger om höst och v
Immanuelskyrkan
Istället framför Mats Jansson på piano musik av Stenhammar, Beethoven och Gisle Kverndokk.
26 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per-Axel Götesson.
Ann-Christi Hallgren, sång.
Kyrkkaffe.