Immanuelskyrkans församling
Augusti 2021

v. 30
1 11:00 Gudstjänst på Capella Ecumenica
Centrumkyrkan ansvarar för gudstjänsten på Capella Equmenica.
Gemensam gudstjänst för Centrumkyrkan och Immanuelskyrkan
Lillemor Appelvang
v. 31
8 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Gemensam gudstjänst för Centrumkyrkan och Immanuelskyrkan
Ulf Krusell. Inga-May Ullström, sång.
Sven-Erik Lilja. Bengt-Göran Sköld.
v. 32
15 11:00 Getsjötorpsmötet
Getsjötorp
Stefan Åsander
Egen fikakorg gäller detta Corona år.
v. 33
22 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
v. 34
29 13:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Per Jennervall, Krister Andersson, Ann-Christin Hallgren sång. Kyrkkaffe.