Immanuelskyrkans församling
Juni 2021

v. 22
6 13:00 Gudstjänst på hemsidan
En tro i smyg Klickahär!
Åke Jansson. Per Jennervall, m.fl.
v. 23
13 13:00 Ingen Gudstjänst
v. 24
20 11:00 Gudstjänst på Centrumkyrkans gård
Gemensam gudstjänst Centrumkyrkan och Immanuelskyrkan
Christer Sjöström.
v. 25
27 13:00 Sommarandakt på hemsidan från Getsjötorp.
Getsjötorp
Gemensam gudstjänst för Centrumkyrkan och Immanuelskyrkan
Per Jennervall med flera.