Immanuelskyrkans församling
Januari 2020

v. 03
19 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Lillemor Högerås.
Inga-May Ullström, sång.
Kyrkkaffe.
v. 04
26 13:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Per Jennervall. Elisabet Gustafsson, flöjt.
Kyrkkaffe.
v. 05
29 on 14:00 Onsdagsträffen
Lili - live!
Lili Stenmark, gallerist, f.d. fotomodell, modeskapare och globertrotter berättar om sitt liv.
Servering.