Immanuelskyrkans församling
November 2019

v. 44
2 11:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Åke Jansson och Per Jennervall.
Orgelmusik Bengt-Göran Sköld.
Ljuständning till minne.
Kyrkkaffe.
v. 45
6 on 14:00 TV-gudstjänst från 1987
Immanuelskyrkan
Vi ser på TV-gudstjänst från 8 mars 1987.
Servering.
10 11:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Åke Jansson.
Kyrkkaffe.
v. 46
14 to 12:10 Lunchmusik med Sopplunch
Immanuelskyrkan
Cecilia Norinder och Ola Fagrell..
16 18:00 Musik i Immanuel
Immanuelskyrkan
Akustisk berörande musik.
Sofi Ek
17 11:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Lena Lindström, blockflöjt.
Kyrkkaffe.
Församlingsmöte.
v. 47
20 on 14:00 Onsdagsträffen
Immanuelskyrkan
Orden runt-resa
Gudrun och Erik Liljas
24 11:00 Gudstjänst med nattvard
Immanuelskyrkan
Åke Jansson.
Kyrkkaffe.