Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt
v. 40
4 13:00 Gudstjänst i Immanuelkyrkan
Tema: Änglarna
Ulf Krusell. Sven-Erik Lilja:
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 41
11 13:00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Tema: Lovsång
Björn Strömvall, Korskyrkan.
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 42
18 13:00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Tema: Trons kraft
Krister Andersson.
Kyrkkaffe.
Spara i din kalender
v. 43
21 on 14:00 Onsdagsträffen
Immanuelskyrkan
Välj din önskepsalm
Vi sjunger och samtalar om sångera vi älskar.
Servering.
Spara i din kalender
25 13:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Mattias Josephson. Ann-Christin Hallgren.
Kyrkkaffe
Spara i din kalender
v. 44
31 11:00 Gudstjänst
Immanuelskyrkan
Per Jennervall.
Ljuständning till minne av avlidna
Kyrkkaffe
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Oktober 2020 Bläddra en månad framåt

immanuelnorrk-sidfot.png