Sidhuvudbild
Bläddra en månad bakåt Maj 2021 Bläddra en månad framåt
v. 18
9 Hälsning
med anledning av "personlig lookdown". Klicka här!
Spara i din kalender
13:00 Gudstjänst på hemsidan
Trons hemspråk - Bönen (inspelad 2020). Klicka här!
VÅRGÅVAN.
Spara i din kalender
v. 19
16 Fyra nattvardsandakter
Immanuelskyrkan
Varje andakt är på 20 minuter med max. 8 personer. Tiderna är 11.00, 11.30, 12,00, 12.30
Anmälan till Rune Almroth, 070 591 69 86 eller rune.almroth@gmail.com
Förutsättningen är att "personlig lockdown" inte förlängs..
Spara i din kalender
v. 20
23 13:00 Gudstjänst på hemsidan
Den helige anden
Per Jennervall.
Spara i din kalender
v. 21
30 13:00 Ingen Gudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2021 Bläddra en månad framåt

immanuelnorrk-sidfot.png