Sidhuvudbild

Bilder

20200119LillemorHogeras.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20200119
Pastor Lillemor Högerås, predikande.
Foto: Bengt Helmerud.

20200106Korgrupp1.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20200106 Trettonde dag jul
Körgrupp.
Foto: Bengt Helmerud.

20191229DavidJosephsson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191229
David Josephsson, klarinett.
Foto: Bengt Helmerud.

20191222ClaraJonsson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191222 4:e advent
Clara Jonsson, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20191215Ann-ChristinHallgren.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 3:e söndagen i Advent 20191215
Ann-Christin Hallgren, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20191208AltaretochJulgran.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 2:a söndagen i Advent 20191208
Predikan och sång, Pastor Åke Jansson.
Foto: Bengt Helmerud.

20191124IngaMayUllstrom.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191124
Inga May Ullström, sång.
Bengt-Göran Sköld, orgel och piano.
Foto: Bengt Helmerud.

20191120ErikGudrunLiljas.jpg

Onsdagsträffen i Immanuelskyrkan 20191120
Erik och Gudrun Liljas
"Orden runt-resa".
Foto: Bengt Helmerud.

20191117LenaLindstrom.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191117
Lena Lindström, blockflöjt.
Foto: Bengt Helmerud.

20191114Lunchmusik.jpg

Lunchmusik i Immanuelskyrkan 20191114
Piano och orgel Ola Fagrell.
Sång Cecilia Norinder.
Foto: Bengt Helmerud.

20191110akeJansson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191110
Predikan och sång, Pastor Åke Jansson.
Foto: Bengt Helmerud.

20191102Bengt-GoranSkold.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191102
Alla helgons dag.
Bengt-Göran Sköld, orgel.
Foto: Bengt Helmerud.

20191027MariaPettersson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191027
Maria Petersson sång.
Therés Gustavsson piano
Foto: Bengt Helmerud.

20191023OnsdagstraffenWillyF.jpg

Onsdagsträffen i Immanuelskyrkan 20191023
Willy Forsström kåserar och visar bilder "Norrköping före grävskoporna."
Foto: Bengt Helmerud.

20191020EkumeniskGudstjanst.jpg

Ekumenisk gudstjänst i Renströmmen 20191020
Foto: Bengt Helmerud.

20191013KarinIvarssonmedvanner.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan Tacksägelsedagen 20191013
Karin & Magnus Ivarson med vänner, sjöng och spelade.
Foto: Bengt Helmerud.

20191013Tacksagelsegudstjanst.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan Tacksägelsedagen 20191013
Dekoration vid altaret.
Foto: Bengt Helmerud.

20191006KristinaLindholm-Vahlof1.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20191006
Kristina Lindholm-Vahllöf, fiol.
Foto: Bengt Helmerud.

20190929Sangochmusikpagudstjansten.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190929
Linnéa Josephson, sång Karin Josephson, sång
David Josephson, flöjt Axel Gustavsson, gitarr.
Foto: Bengt Helmerud.

20190925Onsdagstraffen.jpg

Onsdagsträffen i Immanuelskyrkan 20190925
Biståndshandläggarna Ofelia Ollila och Jomana Karabas
berättade om socialens förmåner med hemtjäns.
Foto: Bengt Helmerud.

20190922PerJennervall.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190922
Predikan Per Jennervall.
Foto: Bengt Helmerud.

20190922GoranSkold.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190922
Bengt-Göran Sköld, orgel.
Foto: Bengt Helmerud.

20190915KristerWosAndersson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190915
Predikan Krister Wos Andersson.
Foto: Bengt Helmerud.

20190915PernillaAndersson1.png

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190915
Pernilla Andersson, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190908Seniorkoren1.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190908
Seniorkören, sjöng.
Foto: Bengt Helmerud.

20190901JoR-koren.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190901
JÖR-kören under ledning av Ann-Christin Hallgren, sjöng.
Foto: Bengt Helmerud.

20190825ElisabethGustafsson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190825
Elisabeth Gustafsson flöjt.
Foto: Bengt Helmerud.

20190818ChristerJohansson2.jpg

Getsjötorpsmötet 20190818
Predikan Christer Johansson, Örebro.
Foto: Bengt Helmerud.

20190728PerRikardson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190728
Per Rikardson predikade.
Foto: Bengt Helmerud.

20190728Inga-MayUllstrom2.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190728
Inga-May Ullström, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190714ClaraJonsson.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190714
Clara Jonsson, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190616DavidJosephson2.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190616
David Josephson, saxofon.
Foto: Bengt Helmerud.

20190609Bengt-GoranSkold.jpg

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190609
Bengt-Göran Sköld, orgel.
Foto: Bengt Helmerud.

20190602-Cattrin-Vigge.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190602
Cattrin Vigge, sång.
Per Jennervall piano.
Foto: Bengt Helmerud.

20190519-Per-Jennervall1.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190519
Per Jennervall predikade.
Foto: Bengt Helmerud.

20190508-Par-Lindkvist.jpg

Onsdagsträffen i Immanuelskyrkan 20190508
"Seglatsen på Oceanen".
Pär Lindkvist berättar i ord och bild.
Foto Henric Daréus.

20190505-Ladies.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190505
Gruppen Ladies, sjöng.
Foto: Bengt Helmerud.

20190428-Seniorkoren.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190428
Seniorkören under ledning av Gunnel Enstedt, sjöng.
Foto: Bengt Helmerud.

20190414-Karin-o-Maria-Petersson.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190414
Karin o Maria Petersson, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190407-ake-Jansson2.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190407
Åke Jansson predikade.
Foto: Bengt Helmerud.

20190331-Rakel-Fagius2.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190331
Rakel Fagius, blockflöjt.
Foto: Bengt Helmerud.

20190327-Jorgen-Illum.JPG

Onsdagsträffen i Immanuelskyrkan 20190327
"Rundtur i amerikanska södern."
Jörgen Illum, bildspel.
Foto: Bengt Helmerud.

20190324-Chorus-Feminae.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190324
Körgrupp ur Chorus Feminae, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190303-K.-Svenberg-2.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190303
Kajsa Svenberg, predikan.
Foto: Bengt Helmerud.

20190303-A.C.Hallgren.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190303
Ann-Christin Hallgren,sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190303-Palmas-scoutkorsJPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190303
Åke Jansson med Palmas scoutkors.
Foto: Bengt Helmerud.

20190227-Lisa-Larnemark-Schultzberg.JPG

Onsdagsträffen i Immanuelskyrkan 20190227
"Bland måltidsvänner, läxhjälpare, högläsare och besökare."
Frivalligsamordnare Lisa Larnemark Schultzberg.
Foto: Bengt Helmerud.

20190224-Alma-Hogeras.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190224
Alma Högerås, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190224-Lillemor-Hogeras.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190224
Pastor Lillemor Högerås predikade.
Foto: Bengt Helmerud.

20190214-Johan-Gertz.JPG

Lunchmusik i Immanuelskyrkan 20190214
Johan Gertz, Gittar och flöjt.
Foto: Bengt Helmerud.

20190210-Marcus-Josehson.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190210
Marcus Josephson, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190203-Gun-Jennervall2.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190203
Gun Jennervall, sång.
Foto: Bengt Helmerud.

20190127-Ragnar-Asserhed1.JPG

Gudstjänst i Immanuelskyrkan 20190127
Gunnar Asserhed, predikade.
Foto: Bengt Helmerud.

20190123-Ingegerd-Rahm-1.JPG

Onsdagsträffen i Immanuelskyrkan 20190123
"Hälsa för alla - i Kongo"
Hälsovårdsambassadör Ingegerd Rahm.
Foto: Bengt Helmerud.

immanuelnorrk-sidfot.png